Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ: ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΖΙ, Γράφει η Νότα Κυμοθόη 2012

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ: ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΖΙ, Γράφει η Νότα Κυμοθόη 2012: ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΖΙ Γράφει η Νότα Κυμοθόη 2012 Αυτή η μεγάλη αλλαγή που σηματοδοτεί όλη τη Γη είναι παγκόσμιο γεγονός. Οι μάζες των ανθρώπων ...

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

O ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΝΙΤΣΕ

         ΝΙΤΣΕ, ό φιλὸσοφος τής ἐσωτερικής ἐπανὰστασης.


Ἀνὼτεροι ἄνθρωποι.

Ἀν θὲλετε ν`ἀνεβεῑτε,
ἀνεβεῑτε μέ τά δικά σας πόδια!

Μὴν ἀφὴσετε νὰ σὰς ἀνασηκὼσουν,

μὴν κὰθεστε ἐπὰνω σὲ ξὲνες πλὰτες

καὶ σὲ ξὲνα κεφὰλια!

*

Μὰ ἐσὺ σὲ ἄλογο καβαλὶκεψες?

Καὶ πηγαὶνεις καλπὰζοντας στὸ σκοπὸ σου?

Μιὰ χαρὰ λοιπὸν φὶλε μου!

*

Σὰ θὰ φτὰσεις ὄμως στὸ σκοπὸ σου,

σὰ θὰ πηδὴξεις κὰτω ἀπ τὸ ἄλογὸ σου,

τὸτε ἀκριβῶς,  ἐπανω στὸ ὺψος σου,

ὦ ἀνὼτερε ἄνθρωπε--

τὸτε ἀκριβῶς θὰ σκοντὰψεις!